Par portālu Reģistrēties Kontakti
Forums Sveicināts, ' . $userinfo['username'].''; echo ' [Iziet]

'; require_once './plugins/p10_mi_loginpanel/pminfo.php'; }else{ //echo RewriteLink('index.php?categoryid=' . $categoryid); echo '
Lietotājvārds Parole
Paroles atjaunošana
'; } } */ ?>
Projekts Nesija
Haizivs 
projekts
Jaunākie raksti
Laimīgu un ar Daivingu bagātu 2011. gadu! (Par portālu) lasīt vairāk ...

Daivings.lv piedalās dubļu skrējienā (Raksti) lasīt vairāk ...

Džeimss Kamerons svin dzimšanas dienu Baikāla dzelmē (Daivings pasaulē) lasīt vairāk ...

UZMANĪBU!!! Nesijai ir radušās tehniskas problēmas!!! (Raksti) lasīt vairāk ...

Kurzemes piekrastē jūrā parādījušās medūzas (Daivings Latvijā) lasīt vairāk ...

Baltijas jūras gultnē atrasts, iespējams, vecākais dzeramais šampanietis pasaulē (Daivings pasaulē) lasīt vairāk ...

Saulkrastu pusē zvejnieki stāsta par jūrā novērotu vali (Daivings Latvijā) lasīt vairāk ...

BH2 ziņo no Slokas (Raksti) lasīt vairāk ...

Šodien svētki - Nesijas diena! (Daivings Latvijā) lasīt vairāk ...

Nesijas projekts tuvojas finišam (Raksti) lasīt vairāk ...

Turpmāk Baltijas valstīs būs sava APNEA ACADEMY instruktore (Daivings Latvijā) lasīt vairāk ...
© 2020 Daivings.lv

Daivings.lv foruma un mājaslapas lietošanas noteikumi

daivings - Oktobris 1, 2008
Šis dokuments nosaka interneta portāla www.daivings.lv Foruma lietošanas noteikumus un informācijas ievietošanas kārtību Forumā. Dokumentu ir apstiprinājuši Portāla Īpašnieki un tas ir galvenais dokuments strīdus situācijās, kas radušās starp Foruma Lietotājiem. Šis dokuments ir publicēts Portālā un ir obligāts visiem Foruma lietotājiem.  

NB. Foruma ziņojumi atspoguļo to autoru personīgo viedokli un Portāla īpašnieki nenes nekādu atbildību par Forumā publicēto tekstu saturu.  

Termini


Tēma (topiks): pirmais ziņojums vai jautājums un atbildes (komentāri), kas seko šim ziņojumam. Tēmai ir nosaukums, kurš jānorāda ievietojot pirmo ziņojumu. Tēmas pirmajā ziņojumā tās autoram ir jāizklāsta apspriežamās tēmas būtība. 


Sadaļa: ziņojumu apkopojums par kādu konkrētu tēmu.


Forums: tēmu apkopojums.


Foruma Lietotājs: cilvēks, kurš reģistrējies Forumā un pēc reģistrācijas var ievietot Forumā paziņojumus.


Foruma Lasītājs: cilvēks, kurš nav reģistrējies Forumā, bet tikai lasa Foruma materiālus.


Reģistrācija: procedūra, kas jāveic visiem cilvēkiem, kas vēlas piedalīties Forma tēmu apspriešanā. Reģistrācija nozīmē, ka Lietotājs labprātīgi sniedz Reģistrācijā prasīto informāciju par sevi – šī informācija turpmāk palīdz Lietotāju identificēt. Lietotājs reģistrācijas procesā izvēlas sev paroli, kura turpmāk nodrošina Lietotājam pieeju Forumam.


Lietotāja vārds jeb niks: Foruma dalībnieka vārds vai pseidonīms. 
 

Īpašnieks: Portāla uzturētājs, cilvēks vai cilvēku grupa, kam pieder Portāls.


Administrators (admins): Foruma Lietotājs, kuram Portāla Īpašnieki ir piešķīruši tiesības kontrolēt kā Foruma Lietotāji ievēro Foruma lietošanas Noteikumus. 


Moderātors: Foruma Lietotājs, kuram Portāla Īpašnieki piešķīruši tiesības kontrolēt kā Foruma Lietotāji ievēro Foruma lietošanas Noteikumus kādā konkrētā Foruma Sadaļā jeb visā Forumā kopumā.  
 
Bans: Foruma Lietotāja izslēgšana no Foruma uz konkrētu vai nenoteiktu laika posmu. 
 
 

1. Foruma lietošanas noteikumi 

1.1. Foruma dalībnieki ciena viens otru.  

1.2. Ir aizliegta jebkāda reliģiska, dzimuma, nacionāla utt. rakstura neiecietība un diskriminācija.  

1.3. Ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot attēlus, tekstus, citātus, parakstus utt.  

1.4. Aizliegta necenzētu vārdu izmantošana jebkādā valodā. Aizliegta Foruma dalībnieku aizvainošana, neslavas celšana utt. jebkādā - tekstuālā vai vizuālā veidā. 

1.5. Aizliegts anonīmi un nepamatoti publicēt ziņojumus, kas diskreditē kādu personu (fizisku vai juridisku). Šāda veida paziņojumi pieļaujami tikai tādā gadījumā, ja autors min savu vārdu, uzvārdu, sertifikācijas līmeni, kā arī nopietni argumentē un pamato savu viedokli.  

1.6. Aizliegts publicēt jebkādus ziņojumus, kuru rezultāta var tikt nodarīts morāls vai jebkāds cits kaitējums  kādai personai (juridiskai vai fiziskai), ja vien šiem izteikumiem nav pamatoti agumentēti.  

1.7. Aizliegts apspriest tēmas, ka ir pretrunā ar LR likumdošanu.  

1.8. Aizliegta Portāla īpašnieku, Foruma moderātoru un administratoru rīcības apspriešana jebkādā veidā, izņemot privātajā sarakstē un e-pastā.   

1.9. Ziņojumi jāizvieto konkrētajai tēmai atbilstošā sadaļā.  

1.10. Ziņojumam ir jābūt nosaukumam, kurā paskaidrots, par ko būs tālākais teksts.  

1.11. Aizliegts dublēt vienādus ziņojumus dažādās Foruma sadaļās, izņemot sadaļu Krievu valodā.  

1.12. Aizliegts izmantot Foruma materiālus komerciālos nolūkos.  

1.13. Atļauts izmantot Foruma materiālus nekomerciālos nolūkos minot Forumu kā informācijas avotu, kā arī konkrētās informācijas autora vārdu (Foruma niku) un e-pasta adresi (ja tāda ir pieejama), pirms tam saskaņojot visu ar Portāla īpašniekiem.   

1.14. Publicējot Forumā ziņojumu, aizliegts izmantot informāciju, kas saņemta no kādas trešās puses, neminot šīs informācijas avotu un autora piekrišanu.  

1.15. Aizliegts izmantot lietotāja vārdus, kas ir līdzīgi ar citu lietotāju vārdiem, ar mērķi uzdot sevi par citu un rakstīt ziņojumus it kā viņu vārdā.  

1.16. Aizliegts vērsties pie Foruma moderātoriem un administratoriem, kā arī Portāla īpašniekiem ar mērķi pievērst uzmanību kādam no Foruma Noteikumu pārkāpumiem – šādam nolūkam paredzēta tikai privātā sarakste un e-pasts.    

1.17. Aizliegta vairākkārtēja viena lietotāja reģistrācija. Problēmu gadījumos, kad lietotājam nepieciešams izdzēst/labot kādu savu ierakstu, mainīt paroli utt. – jāgriežas pie Foruma moderātoriem vai administratora, sarakstei izmantojot Foruma privāto saraksti vai e-pastu.   

1.18. Foruma dalībniekiem aizliegts izmantot Forumu privātu jautājumu apspriešanai savā starpā, šādam mērķim ir paredzēta privātā sarakste.  

1.19. Foruma dalībnieka parakstā nedrīkst būt slēpti linki uz kādiem interneta resursiem, attēli un liela apjoma grafiskie elementi. 
 

2. Foruma Moderātoru tiesības


2.1. Ievērojot Foruma lietošanas noteikumus, Moderātoriem ir tiesības  labot, dzēst un pārvietot uz citu sadaļu ziņojumus, koriģēt lietotāju personīgo informāciju un izteikt lietotājiem brīdinājumus. Dzēšot Lietotāja uzrakstītos tekstus, Moderātoram jāatstāj ieraksts, kurā argumentēti paskaidrots, kāpēc konkrētais teksts ir dzēsts.  
 

2.2. Moderātori kopīgi apspriežoties pieņem lēmumu par kāda Foruma Lietotāju izbanošanu, ja konkrētais lietotājs ir pārkāpis Foruma lietošanas noteikumus.


2.3. Moderātori izsaka brīdinājumus Foruma Lietotājiem, kuri nav ievērojuši Foruma lietošanas noteikumus.

2.4. Moderātoru rīcība nekādā veidā netiek apspriesta, tas vienīgi iespējams privātajā sarakstē vai rakstot uz e-pastu.  
 

3. Foruma Administratoru tiesības


3.1. Administratoram ir tādas pašas tiesības kā moderātoram. 
 

3.2. Administratoram ir tiesības vienam pašam pieņemt lēmumu par kāda Foruma Lietotāja izbanošanu.


3.3. Administratora rīcība nekādā veidā netiek apspriesta, tas vienīgi iespējams privātajā sarakstē vai rakstot uz e-pastu.


 

4. Foruma Īpašnieka tiesības


4.1. Īpašniekam ir visas tiesības uz Foruma saturu un Īpašnieks var to izmantot jebkādos nolūkos, apņemoties minēt informācijas avota izcelsmi un autora vārdu (Lietotāja vārdu).  

4.2. Īpašniekam ir absolūta prioritāte jebkādu lēmumu, kas saistīti ar Portālu kopumā un Forumu atsevišķi, pieņemšanā.  

4.3. Foruma Īpašnieka rīcība nekādā veidā netiek apspriesta, tas vienīgi iespējams privātajā sarakstē vai rakstot uz e-pastu.  

4.4. Portāla Īpašnieks nenes nekādu atbildību par Foruma Lietotāju ziņojumiem.  

5. Atbildība 

5.1. Foruma Lietotājs saņem Aizrādījumu pārkāpjot „vieglā” formā jebkuru no Foruma noteikumiem.   

5.2. Foruma Lietotājs saņem Brīdinājumu pārkāpjot „vidējā” formā jebkuru no Foruma noteikumiem.  

5.3. Foruma Lietotājs tiek pārcelts Lasītāja statusā, ja „smagā” formā pārkāpis jebkuru no Foruma noteikumiem.  

5.4. Foruma Lietotājas tiek izbanots uz mēnesi, ja ir atkārtoti „smagā” formā pārkāpis jebkuru no Foruma noteikumiem.  

5.5. Foruma Lietotājs tiek izbanots uz nenoteiktu laiku, ja vairākkārtīgi „smagā” formā pārkāpis jebkuru no Foruma noteikumiem.  

5.6. Pārkāpuma smaguma pakāpi pēc saviem ieskatiem nosaka Moderātoru komanda, Administrators vai Īpašnieks.  

5.7. Informāciju par aizrādījumiem, brīdinājumiem, pārcelšanu uz Lasītāja statusu un baniem moderātori vai administrators publicē vai nu konkrētajā ziņojumā (nelabojot paša ziņojuma tekstu) vai kā jaunu konkrētās tēmas sadaļu.

Jaunākie ziņojumi forumā


Regulators , kompis
Rakstīja: Davecbr

Daivinga SAT TV
Rakstīja: harpuns

Spānu flote atradusi vairāk kā 100 vrakus pie Kadisas
Rakstīja: harpuns

Tiek meklēta 1950 gadā pie Liepājas nogrimusī
lidmašīna

Rakstīja: levans

Sloka
Rakstīja: kondrashovs

31.12.2012 Daivings Slokas Ūdenstilpnē
Rakstīja: kondrashovs

Kuģi dzelmē - ieskats zemūdens dzīlēs, skats uz
nogrimušiem kuģiem

Rakstīja: kondrashovs

Ūdenī atrod apavus ar cilvēku atliekām
Rakstīja: batjka

Shark Week 2010
Rakstīja: batjka

Beuchat Neoprēna drysuit
Rakstīja: wabrix

ишу друзей )
Rakstīja: abramovmarat

Dominikāna
Rakstīja: Hardcore

Foruma top dalībnieki


Autors:Ziņas:
Hardcore 2107
Shofja 2086
Valcha 1797
Jafar 1357
bH2 956
Jonjon 888
tec 836
Gints 603
olegs 550
Maverick 541
daivings 463
Valzive 416
L.L. 320
Incis 308
Burvis 285
_Lii_ 274
Kasics 262
Zivs 257
Martins 246
wiesturs 243
valery 242
Dolphin 226
GatisV 220
Arnoo 160
Lady 157
enifer 147
marisliepins 145
JurisBluzmanis 134
Shawn Archer 123
Sandris Grantins 106
Silmalis 104
Rihards l 102
irbe 79
morgenstern 77
plezna 73
sharapovs 67
zahar 67
diversia 59
waterrabbit 58
Pingvin 58
 
Daivings.lv - daivings, diving, scuba, niršana, snorkelēšana, frīdaivings, zemūdens peldēšana. Latvijas daivinga žurnāls un forums. Fotogrāfijas un raksti ir autoru īpašums. © 2006 - 2010 Daivings.lv Fotostudija | Kāzas | Foto